ربا در آئین یهود:(قسمت اول)

دین یهود نسبت به زمان خود دین کاملی بود و یهودیان بر طبق تورات که احکام نازله بر موسی در آن جمع شده بود عمل می کردند.

از تورات اصلی امروزه اثری باقی نمانده است و توراتی که می بینید بعد از دوران اسارت به دست آشوریان ٬توسط علمای یهود بازنویسی شده است.

با وجود تحریف تورات٬به خوبی از نصوص تورات فعلی می توان فهمید که ربا در شریعت یهود مانند سایر شرایع آسمانی حرام بوده است و ربا خواران علاوه بر استحقاق کیفرهای اخروی٬به مجازات های دنیوی از قبیل روزه گرفتن ٬کفاره دادن و تازیانه خوردن محکوم می شدند.

برخی از نصوص حرمت ربا در تورات:

«اگر برادرت فقیر شد و دست نیاز به سوی تو دراز کرد او را یاری کن٬خواه غریب باشد یا هموطن تو٬او را کمک کن تا همراه تو زندگی کند و از او ربا نگیر و از خدای بترس»

(عهد قدیم٬سفر خروج٬باب ۲۲٬آیه ۲۵ ٬ص۱۱۹)

«از برادرت هیچ سودی طلب نکن٬نه بر پول نقد و نه بر طعام و نه بر هر چیزی که قرض داده می شود. فقط به بیگانه می توانی قرض ربوی بدهی»

(عهد قدیم٬سفر لاویان٬باب ۲۵٬آیه های ۳۵-۳۷)

از این عبارت استفاده کرده اند که گرفتن ربا از غیر یهودی اشکالی ندارد.

رشید رضا٬از علمای اهل سنت٬هنگام تفسیر آیه شریفه(فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم ....)نص فوق را آورده و از استاد خود شیخ محمد عبده٬نقل کرده که نسخه اصلی تورات فاقد عبارت«به بیگانه می توانی قرض ربوی بدهی»بوده است٬اما در نسخه فعلی که بعد از دوران اسارت نوشته شده است ٬ظاهرا این جمله را از مفهوم کلمه برادر ـکه گرفتن ربا از وی نهی شده بودـ استفاده کرده اند٬یعنی می توانی به غیر برادر خود (غیر یهودی) قرض ربوی بدهی.

دوستان عزیز شرمنده که کمتر دیگه می تونم بنویسم. به علت نزدیکی محرم کمتر می تونم در خدمت شما باشم. انشاءالله به بزرگواری خودتون می بخشید.

+ نوشته شـــده در سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۸ساعــت10:10 تــوسط هادی بیگی |